دیه سال 98 اعلام شد.

با اعلام مبلغ ۲۷۰ میلیون تومانی دیه  برای ماههای عادی  و ۳۶۰ میلیون تومانی برای  ماههای حرام در سال ۱۳۹۸ از سوی قوه قضائیه

  • حداقل تعهدات مالی بیمه های شخص ثالث ۰ ۹ میلیون ریال و تا این مبِِلغ در صورت بیمه نامه و گواهینامه  داشتن دوطرف حادثه و نداشتن خسارت جانی نیاز به گزارش مقامات انتظامی و کروکی پلیس  نیست .
  • با مراجعه دو طرف حادثه به شرکت بیمه می توانند خسارت خود را دریافت نمایند .
  • سقف ارزش خودروهای غیر متعارف نیز برای سال جدید  مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان است و خودروهای مازاد ارزش فوق در صورت داشتن  خسارت مشمول اعمال قاعده نسبی می گردند و  مالکین آنها می توانند خسارت  را از محل بیمه نامه بدنه خود  دریافت و شرکت بیمه گر نیز  نسبت به مازاد مبلغ فوق حق رجوع به مقصر حادثه را  ندارد

 

ماه های حرام :

 رجب : 17 اسفند تا 17 فروردین

 ذی القعده : 13 تیر تا11 مرداد

ذی الحجه : 12 مرداد تا 9 شهریور

 محرم : 10شهریور تا 7 مهر

 


 

تماس با ما

 

نشانی: شهرک اکباتان، فاز۱، بلوار شهید نفیسی، روبروی دبیرستان شهید عموئیان، مجتمع مهآب، طبقه اول، واحد۱

مدیریت:‌ ۴۴۶۷۰۷۰۳        فروش: ۴۴۶۵۶۰۳۹       فکس: ۴۴۶۹۵۲۳۵

همراه: ۰۹۳۳۶۰۰۱۴۱۱    -    ۰۹۳۵۵۸۱۶۶۱۶    -    ۰۹۱۲۳۰۰۱۴۱۱